DELA
Foto: Stefan Öhberg

Två grupper tjänar på ny tv-avgift

Alla 18 år fyllda som tjänar över 14 800 euro i året ska betala en mediaskatt på 110 euro.

Det är kontentan i ett nytt förslag från landskapsregeringen.
Att som i dag ha en tv-avgift på 220 euro per år och hushåll är inte det smidigaste sättet att finansiera den åländska public service-verksamhet som Ålands Radio står för.

Alla hushåll betalar inte och att kontrollera att de verkligen saknar tv är inte bara omständligt utan också dyrt för landskapet.

I riket har man redan 2013 åtgärdat problemet genom att införa en mediaskatt, den så kallade Yle-skatten. Den baserar sig på en persons sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster men det systemet vill landskapsregeringen inte köpa. Motiveringen är att det är dyrt att bygga upp och att de flesta ålänningar ändå skulle uppnå det tak på 110 euro man vill införa.

I stället väljer man att inför en fast skatt som alla som har fyllt 18 år ska betala. Personer som tjänar mindre än 14 800 euro i året befrias.

I sin konsekvensanalys konstaterar landskapet att ensamhushåll och låginkomsttagare tjänar på det nya systemet under förutsättning att de har en tv. Samtidigt kan den nya skatten slå mot de som till exempel studerar i Sverige och samtidigt tjänar pengar hemma.

– Det bör vara få som drabbas på det sättet eftersom de som skattar hemma på grund av sommarjobb inte särskilt ofta kommer att komma upp i sådana summor, skriver landskapet i den promemoria som nu överlämnas till lagberedningen.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!