DELA

Två församlingar kan gå samman

Det blev inget beslut i domkapitlet vid mötet nyligen vad gäller sammanslagningar av församlingarna på Åland.

Efter möten med församlingar på norra Åland nyligen med biskop Björn Vikström och notarie Clas Abrahamsson är nästa steg ett nytt initiativ från någon av församlingarna.

– Det är nu upp till församlingarna i Finström-Geta och Sund-Vårdö, som är positiva till en sammanslagning, att ta ett nytt initiativ till ett samgående, säger notarie Clas Abrahamsson.

Saltviks församling och Brändö-Kumlinge församling har motsatt sig en sammanslagning. (ka-f)