DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>REGLERAT Skogsvårdslagen reglerar var man får avverka. Den som inte följer den kan bli polisanmäld.

Två fall av misstänkt skogsvårdsbrott

Landskapsregeringen har lämnat in ett ärende till polisen om misstänkt brott mot lagen om skogsvård.
Vid en stickprovsgranskning märkte man att en skogsägare avverkat skog för nära stranden.

– Det finns ett regelverk i skogsvårdslagen om särskilt hänsynskrävande biotoper och strandzoner hör till dem, säger landskapsforstmästare Mikael Sandvik vid Skogsbruksbyrån.

Han säger att landskapsregeringen är tillsynsmyndighet för att skogsvårdslagen uppfylls och har som skyldighet att övervaka och anmäla om brott begåtts.

Enligt lagen måste man lämna en skyddszon på i medeltal tio meter i skogsområden mellan avhuggningen och stranden. I medeltal betyder att man kan få ha en smalare del om man kompenserar med en bredare del på ett annat ställe.

– Min erfarenhet är att det överlag sköts väldigt bra, säger Mikael Sandvik

Landskapsregeringen har också anmält ett misstänkt fall av skogsavverkning utan förnyelseplan. Om man avverkar skog på över en halv hektar måste man lämna in en förnyelseplan till landskapet, vilket en skogsägare inte gjort.