DELA
Foto: Amanda Näsman<07_Bildrubrik>UPPSÄGNINGAR När två tjänster dragits in har Ålands golfklubb sju helårsanställda.

Två bort från golfklubben

Två personer sägs upp från Ålands golfklubb med anledning av klubbens omorganisation.

Styrelseordförande Håkan Clemes uppskattar att uppsägningarna leder till inbesparingar på omkring 50 000 euro per år.
Samarbetsförhandlingarna vid Ålands golfklubb är nu avslutade. Igår informerades personalen om att två tjänster dras in, en byggnadsteknisk tjänst och en tjänst som biträdande banchef.

– Uppsägningarna beror helt och hållet på ekonomiska faktorer, säger styrelseordförande Håkan Clemes.

– Vi har gjort en jämförelse med övriga anläggningar i Sverige och Finland där det visat sig att vi har fler heltidsanställda än andra. Vi är pressade av omständigheterna att genomföra det här. När det gäller den byggnadstekniska tjänsten så har vi under en lång tid haft byggnadsprojekt, men just nu har vi inget i röret. Nästa stora projekt rör banan.

Förhoppningen är att omorganisationen ska leda till inbesparingar på omkring 50 000 euro på årsbasis.

– Man kan aldrig räkna med att spara hela beloppet som tjänsterna kostar, eftersom man ofta hamnar på att köpa in vissa entreprenörstjänster, konstaterar Clemes.

Tillsammans med de övriga nedskärningar klubben har genomfört den senaste tiden tror Clemes att man lyckas minska kostnaderna med omkring 100 000 euro per år och framtiden ser ljus ut för klubben, tror han.

– När vi jämför med andra klubbar har vi en bättre ekonomi.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!