DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>FÖRÄNDRINGAR Politikerna är eniga om att det inte skall bli några skandaljulfester i ÖHS i framtiden.

Två anmärkningar efter julfest

Stadens bildningsdirektör Kjell Nilsson har delat ut två skriftliga anmärkningar efter Övernäs skolas högstadiejulfest.

Den ena har gått till rektor Peter Holm men vem som fått den andra är inte offentligt.

– Personalärenden ska inte avhandlas i offentligheten, säger bildningsdirektören.

I den redogörelse som tillsynsmyndigheten landskapsregeringen begärt av staden framgår bland annat att det omdebatterade programnumret där en lärare medverkade som ”sexdoktor” inte på förhand hade godkänts av den ansvariga lärargruppen.

Dessutom sägs i redogörelsen att företagshälsovården och fältarna arbetat med personalen och eleverna i skolan.

Under vårterminen, med start nästa månad, erbjuds alla tre skolor i Mariehamn ett utbildningspaket med tonvikt på sexuella trakasserier och kränkningar i skolan. Avtal har ingåtts med företaget Ekvalita där genuskonsulten Malin Gustavsson verkar.