DELA
Foto: Jonas Edsvik
8?000 kubikmeter sprängmassor, motsvarande 1?000 lastbilslass, har körts bort från tomten där BAB Fyren ska byggas.

Tusen lastbilslass för åttavåningshuset

Sprängningarna inför bygget av åttavåningshuset Fyren i änden av Lotsgatan i Mariehamn resulterade i cirka 8 000 kubikmeter sprängmassor.