DELA
Foto: Stefan Öhberg

Turistföretag behöver bli mer lönsamma

18,4 procent: det är turismens andel av Ålands BNP.
– Turismen är så viktig att man borde göra en ”turismkonsekvensbedömning” av alla beslut som fattas, säger Visit Ålands vd Lotta Berner Sjölund.