DELA
Foto: Arkivfoto

Föreslår turistbussar på Badhusberget

Stadsfullmäktigeledamöterna Anders Holmberg (Ob) och John Holmberg (Lib) vill att staden tar bort förbudet som inte tillåter fordon över 13 meter att köra upp för Badhusberget. Förbudet har avsevärt minskat turistbussars möjlighet att besöka berget, skriver de i en motion.

De föreslår dessutom att staden ser över parkeringsytorna, placerar ut bänkar, bord samt sopkärl och att Storagatan förses med tydliga skyltar så att turister hittar till berget.

”På sikt bör staden se över möjligheterna att vidareutveckla området vid badhusberget så att det kan fortsätta vara en attraktiv utsiktsplats och ett populärt utflyktsmål”, skriver de.