DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tungt år väntar Visit Åland

Visit Åland kommer att ha en mycket ansträngd likviditet nästa år, med efterdyningar 2018.
Så beskriver ledningen läget efter att organisationens ekonomiansvarige förskingrat runt 400 000 euro.

I framtiden ska den ekonomiska förvaltningen fördelas på flera personer och nivåer.

Beslut om att teckna en checkkredit på 250 000 euro togs veckan efter brottsanmälan. Personalen har förhandlat med medlemmar, samarbetspartners och leverantörer om förskott på överenskomna intäkter eller uppskov på fakturor.

Projekt som redan tilldelats finansiering eller påbörjats ska genomföras på bästa sätt, skriver ledningen i ett brev till medlemmarna.

Men nya satsningar inom destinationsutvecklingen skjuts fram och projekttiden för en del påbörjade aktiviteter förlängs.

Magnus Krantz som haft en heltidstjänst inom destinationsutveckling har fått en ny tjänst i samma bransch i Sverige. Han slutar vid årsskiftet. Visit Åland gör ingen nyanställning.