DELA

Tummen upp för badstränderna

ÅMHM har nu granskat alla de åländska badstränderna och gett grönt ljus. Utöver detta låter Folkhälsan inför varje simskola skilt testa vattnet vid badstränderna för att se att de håller måttet. Det är sällan som stränder diskvalificeras.
– Folkhälsan har samarbete med ÅMHM att kolla vattnet en till två veckor före simskolan drar igång, säger den administrativa simläraren Frida Sjöroos.

Visar provet på bristande kvalitet tas flera sampel och om det visar sig att vattnet är för smutsigt blir det ingen simskola.

– Alla prover är godkända hittills, men vi har några som väntar ännu.

 

Hur vanligt är det att badstränder ”diskvalificeras”?

– Det är väldigt sällan vattenproverna blir underkända.

I övrigt är det ÅMHM som ansvarar för att se över vattenkvaliteten på de godkända allmänna badplatserna på Åland. Under badsäsongen tas vattenprover för att kontrollera bakteriehalter och eventuell förekomst av andra föroreningar och myndigheten ser även över mängden alger och badstrandens allmänna skick. Man har nu hunnit ett varv runt alla godkända stränder och ÅMHM ger tummen upp.

– Det ser riktigt bra ut både med tanke på alger och bakteriehalter. Tjudö strand och Knutnäs hade en observerbar mängd alger, men det var ändå så pass lite, säger Linda Siltala, vikarierande miljöskyddsinspektör på ÅMHM.

På ÅMHM:s hemsida uppdateras listan över vattenkvaliteten på badstränderna kontinuerligt.