DELA

Tummen ner för tullens nya regler

– En byråkrati som tar importen 20 år tillbaka i tiden. Det säger Leif Hagberg på Bila ab om den nya tullagen.

Från och med den första maj gäller nya regler vid import till Åland, regler som baserar sig på ett tullkodex som klubbades av EU-kommissionen i fjol.

Enligt den ska alla varor som levereras över skattegränsen deklareras lika oavsett om de kommer från ett EU-land eller inte. Varorna ska antingen deklareras på förhand eller genast då de kommer in till Åland.

Före första maj gick den som tog in varorna, speditören, till tullen och fick ett ankomstnummer på fraktsedeln. Varorna kunde efter det lastas av och den företagare som beställt dem kunde i lugn och ro gå in på nätet för att där fylla i importhandlingarna.

Nu är detta inte längre tillåtet. Blanketter ska utöver den månatliga deklarationen fyllas i både vid själva införseln av varorna och också på nätet. De som bara handlar med Finland uppmanas också att registrera sig som skattegränskunder.

– Det här är en byråkrati som tar utvecklingen 20 år tillbaka i tiden, säger Leif Hagberg på Bila ab.

– Jag pratade nyss med en speditör som hade tillbringat en och en halv timme i tullen innan allt var klart.

Hagberg konstaterar att importföretagen inte är speciellt glada just nu. All administration som tillkommer med det utökade pappersarbetet kostar och i slutändan innebär det att kunderna får betala mera för sina varor.