DELA

Trouville-området ska bjudas ut

Fab Möckelö park får avslag på sin anhållan att köpa eller arrendera det så kallade Trouville-området på Möckelö, som ägs av Mariehamns stad. Men en försäljning kan bli aktuell senare.

– Området ligger strategiskt till med närhet till staden, med detta i beaktande bör ett ett principiellt ställningstagande gällande områdets framtida utveckling tas innan staden går in för en försäljning av fastigheten, skriver stadsdirektören Barbara Heinonen i sin beredning av ärendet till stadsstyrelsen.

Staden har i dagsläget inget känt behov av fastigheten och något framtida användningsändamål har heller inte slagits fast, sägs det vidare.

Stadsstyrelsen avslår anhållan om köp i dagsläget, men det kan bli aktuellt senare.

Petri Carlsson (MSÅ), understödd av Bert Häggblom (Ob) och Nina Lindfors (MSÅ), förslog nämligen ett tillägg om att ”stadsstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att initiera ett nytt ärende gällande att utbjuda området till försäljning.” Vid omröstningen fick de ytterligare stöd av Dennis Björk (C), Julia Birney (Lib) och Krister Norrgrann (Lib) medan Sara Kemetter (S) och Karl-Johan Fogelström (S) inte ville ha något tillägg. (ms)