DELA

Trouville kvar för framtiden

Stadskansliet i Mariehamn vill inte sälja det drygt 19 hektar stora området Trouville på Möckelö i Jomala.

Frågan har utretts på uppdrag av stadsstyrelsen med anledning av en förfrågan om köp. I beredningen konstateras att det är Jomala som har planeringsansvaret för området som enligt dagens delgeneralplan ska användas som strövområde, härbärgeringsverksamhet och simstrand.

För att göra området till ett attraktivt försäljningsobjekt behövs en ny plan, något som kräver både resurser och extra kostnader. Därför föreslår man att området sparas för framtida behov och att ärendet avslutas.

Stadsstyrelsen tar ställning till förslaget på torsdag. (tt-s)