DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tror inte på snabb utbyggnad på Järsö

Kommundirektör Mikael Smeds i Lemland tror inte att markägarna på Järsö-Nåtö vill stycka ut så många tomter för bebyggelse som Mariehamns stad gett uttryck för i sitt bemötande.
En teoretisk beräkning visar att antalet nya tomter kan överstiga tusen om markägarna i Järsö-Nåtö väljer att utnyttja byggnadsordningens nya regel att samma tomtareal gäller för byggrätt som i övriga Lemland, det vill säga 2 000 kvadratmeter tomt. Hittills har kravet varit att en tomt på Järsö-Nåtö måste vara 30 000 kvadratmeter stor för att ge byggrätt.

– Det är inte så enkelt som att multiplicera markarealen rätt av. Jag stöder mig på den utbyggnadstakt som byggnads- och miljönämnden har uppgett i sin beredning, säger han.

Beredningen baserar sig på en tomtstorlek på 1,5-2 hektar per byggrätt. Han anser ändå att det är svårt att uppskatta hur ändringen kan påverka framtida bebyggelse.

– Om du har byggförbud på din mark så vill du kunna bygga. Men de stora markägarna på Järsö-Nåtö är inte så intresserade av att sälja, utbudet på mark är inte stort i området. Jag tror mera på att man vill göra det möjligt för barnen att få bygga.

Om följden blir tätbebyggelse så kräver bygglagen att detaljplaner görs upp. Då blir både utbyggnadsgraden och -takten snabbare, säger han.

Hur går det med delgeneralplanen för Järsö-Nåtö som kommunen har lagt ner mycket tid och arbete på i cirka 20 år?

– Den ligger i dvala i väntan på att trehektarsregeln ändras. De är beroende av varandra. Ändrar man i byggnadsordningen stämmer inte den instruktiva byggrätten som finns i planen. Jag ser nog framför mig att vi fortsätter med detaljplaner.