DELA
Foto: Erkki Santamala

Trögt i kommunerna utse representanter

Hittills är det bara några få kommuner som utsett sina representanter till den referensgrupp som landskapsregeringen rekommenderat inför de kommande kommunalutredningar som ska utföras av Henricson Ab.
Gruppen har ingen formell beslutanderätt utan ska fungera som ett rådgivande organ i frågor som rör utredningens innehåll och resultat.

Enligt informationen från landskapsregeringen kan referensgruppen ge värdefull information till utredarna och sprida kunskap om utredningen till berörda i kommunerna.

Hittills har Geta, Lemland och Föglö utsett sina representanter. Getas representanter är Anders Jansson och Gunnel Henriksson, båda fullmäktigeledamöter, samt Kurt Skogberg.

Föglös repsentanter är fullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande Maria Svedmark och Gun-Britt Gullbrandsson och Lemlands representanter är Robert Mansén, fullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande Anna Janson och kommundirektör Mikael Smeds.

Kommunstyrelsens ordföranden Brage Wilhelms, kommunfullmäktiges ordförande Pia Eriksson och kommundirektören Mattias Jansryd är Lumparlands representanter i referensgruppen för samarbetsområdet Södra Åland.

I flera kommuner har ärendet bordlagts.

I Hammarland har man gått sin egen väg och utsett en mottagningsgrupp i stället för referensgrupp. Ledamöter är fullmäktiges ordförande Lars Häggblom, kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg och kommundirektör Kurt Carlsson. Mottagningsgruppens uppdrag är att föra fram kommunens utlåtande över kommunreformen och redovisa slutresultatet för den kommunala folkomröstningen.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!