DELA
Foto: Ida Jansson

Trettio miljoner för brobyggen

Tre miljoner euro per år i tio års tid.

Så mycket satsar landskapsregeringen på att rusta upp landskapets broar.
Flera av broarna som byggdes i landskapet på 70- och 80-talet närmar sig slutet av sin livslängd. Inom fem-tio år måste de renoveras eller bytas ut. Trafikmängden och andelen tung trafik har ökat och med det ökas också slitaget på broarna.

I dagsläget är det 18 av landskapets broar, och Geta kommuns bro över Dånösund, som inte uppfyller kraven för den högsta tillåtna totalvikten. Den höjdes 2013 från 60 till 76 ton.

Läs mer i fredagens tidning