DELA
Foto:

Trendbarometern: Sämsta betyget på tre år

6,25 av 10 möjliga.

Det är näringslivets betyg på landskapet, det lägsta vitsordet sedan september 2012.
Ålands näringsliv mäter tre gånger om året landskapsregeringens insatser inom fyra områden: Enkelhet och gränsdragning, Konkurrenskraft, Hållbarhet och Utbildning. Skalan går från 4 (underkänt) till 10 (utmärkt).

Landskapet får sänkt betyg inom två områden jämfört med januari i år: Enkelhet och gränsdragning och Utbildning.

Misslyckandet med att ro samhällsservicereformen i land sänker betyget inom Enkelhet och gränsdragning.

– Inom näringslivet är det så självklart att man bör genomföra en samhällsservicereform att man förvånas över att det ens existerar motargument. Med 16 kommuner, 800 förtroendeposter och ibland fyra lager av byråkrati är misstanken stor att åländska skattebetalare finansierar en struktur som kunde förenklas, skriver man i barometern.

Man är också kritisk till att förändringar som gymnasiereformen och ÅDA för med sig mera administration och ökade kostnader då det borde vara tvärtom.

Avsaknad av praktisk utbildning för framtidens behov och mera IT-utbildning drar ner betyget inom området Utbildning. Ålands näringsliv oroar sig också för att de positiva förändringar som drivits igenom skall vara knutna till den nuvarande näringsministern och inte klubbade på lång sikt. Då finns risken att mycket förändras efter valet i höst.