DELA
Foto: Jonas EdsvikVÄXER Nu projekteras tredje etappen av Itiden, ett nytt hus likadant som de två tidigare och desstuom en parkeringsgrotta. Huset byggs mot söder mot Klintkajen. Ägare är landskapsägda Ålands pensionsfond som bildat ett landskapsägt fastighetsbolag som har hand om projektet som ska finansieras med offentliga medel.

Tredje huset och bilgrotta byggs nästa år i Itiden

Den tredje etappen av Itiden ska förverkligas. Beslutet har fattats av ägaren Ålands pensionsfonds styrelse och innebär att ett tredje hus och en parkeringsgrotta byggs på området.
För ett par dagar sedan informerades de nuvarande hyresgästerna i Itiden att den tredje och sista etappen ska byggas och att projekteringen pågår.

Planen har funnits sedan tidigare men har inte förverkligats. En bidragande orsak till att projektet lyfts nu är att parkeringssituationen måste åtgärdas och skyddsutrymmen anläggas.

– Det ansågs klokt att bygga det tredje huset i samma veva, säger landskapets finanschef Conny Nyholm som är ordförande för styrelsen i pensionsfondens fastighetsbolag, Landskapet Ålands pensionsfonds fastighetsförvaltningsaktiebolag förkortat LÅPFF.

Övriga styrelseledamöter i fastighetsbolaget är avdelningsjurist Ida Hellgren och pensionsfondens förvaltare Johan Budd.

Det tredje huset ska byggas ner mot Klintkajen, söder om det hus som ligger närmast stranden. I dag används området som bilparkering. Den nuvarande parkeringen grävs ut och en parkeringsgrotta anläggs.

Finns det behov av fler lokaler för företag?

– I dag är allt uthyrt, det finns inga lediga lokaler. Vi för diskussioner med bland andra Crosskey som har behov av annorlunda utrymmen än de har i dag i Itiden, och då blir det en fråga om att bygga om eller att bygga nytt.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!