DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>LÅGA ANBUD Tre vill arrendera Jan Karlsgårdens värdshus av landskapet.

Tre vill arrendera Jan Karls värdshus

Tre anbud om femårsarrende av Jan Karlsgårdens värdshus i Sund hade lämnats in när tiden gick ut i måndags.
Anbuden är både jämna och låga, konstaterar Sten Eriksson, chef på landskapets fastighetsbyrå.

– Ett anbud skiljer ut sig lite. Ansökan är mer omfattande än de två andra.

Vad gör ni om bedömningen blir att buden är för låga?

– Då förhandlar vi om en kortare period på kanske 1-2 år i stället för 5 år.

I anbudsförfrågan ingick möjligheten till köp efter arrendetidens slut. Vill någon av anbudsgivarna köpa värdshuset för 250 000 euro?

– Ingen har visat något sådant intresse.

Inom mars ska arrendator utses.

Värdshuset kan under den inkommande säsongen i första hand användas för caféverksamhet och tillagning av lättare mat. Avsikten är att renovera köket. Utöver café och kök finns försäljnings- eller utställningsutrymme och källare för till exempel småskalig livsmedelsproduktion.