DELA
Foto: Ida K Jansson

Tre unga fick Lionspengar

Lions Club Mariehamn har beslutat ge 2017 års musik-, idrotts- och fritidsstipendier till följande personer;

Musikantstipendiet ’Rafael Quarnströms Lejongaffel’ tillfaller Sara Alm, sångstuderande. Stipendiet delas ut till unga som valt att satsa och är i början av sin musikbana.

Idrotts-/fritidsledarstipendiet ’Smulles Pokal’ delas mellan Samuel Nylund och Michelle Remmer, friidrottsledare. Stipendiet delas ut till unga, max 20 år, som tagit på sig ansvaret att erbjuda barn och ungdomar en vettig fritidssysselsättning.

Stipendierna är på 500 euro. Priserna och stipendierna kommer att delas ut under Lions loppmarknad på Torget i Mariehamn på måndag den 1 maj. (ka-f)