DELA
Foto: PRIVAT

Tre projekt i Sottunga

Sottunga kommun deltar i tre internationella Central Balticprojekt.
Budgeten för Sottungas del är drygt 400 000 euro och finansieras av EU. Självfinansieringsandelen på 25 procent står landskapet för.

Två av projekten rör hamnutveckling. Hamnen på Sottunga har fått bänkar och bord, restaurangen Salteriet har renoverats och försäljningsbodar byggts. Hamnen har också fått en webkamera, förbättrat parkeringsområde och en självbetjäningskiosk i form av en valstjärt.

Nu på hösten startar elarbeten i hamnen där man uppdaterar ett föråldrat system. Också en liten strandbastu ska byggas.

Det tredje projektet, St Olav Waterway, rör pilgrimsleden. Målet är att anknyta till den befintliga St Olavleden i syfte att öka turismen utanför säsongstid.