DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>PRODUCENTRÖST Leif Hagberg på Tomtens mjölk i Saltvik tar plats i landskapets arbetsgrupp.

Tre producenter i mjölkgruppen

Mjölkproducenterna fick de tre platser de krävde i landskapsregeringens mjölkgrupp.
Arbetsgruppen som leds av näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) tillsattes för att utreda mjölkproduktionens framtid på Åland. Men ingen mjölkproducent fanns med i gruppen från början.

Därför krävde producenterna tre platser för att få en rättvis representation – en för de mindre gårdarna, en för de nystartade och en som sitter med i ÅCA:s styrelse.

Kravet hörsammades. Vid arbetsgruppens möte i fredags utökades gruppen med Leif Hagberg från Saltvik, Carina Eriksson från Hammarland och Irene Norell-Sjövall från Lumparland.

– Det fanns åsikter om att gruppen kunde bli otympligt stor men alla var med på beslutet, säger Henry Lindström som representerar Ålands producentförbund.

Några andra konkreta beslut togs inte.

– Vi kartlade situationen och landskapsregeringen presenterade ett dokument med förslag till åtgärder.

Där ingår amorteringsuppskov på räntestödslån via landskapet, och att mjölkproducenter som arrenderar mark av landskapet kan vänta med att betala arrende i december, när huvuddelen av stödutbetalningarna kommer, i stället för mars.

Jordbrukare som räknar med kraftigt sänkta inkomster kan begära att förskottsskatter som man normalt betalar lyfts av.