DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>BEAKTAS Skärgårdens särskilda behov ska beaktas i förslagen till ny kommunstruktur.

Tre nya förslag för kommunerna

Tre alternativ till nya kommunstrukturer, en grundlig analys av den nuvarande och en opinionsundersökning.

Det har kansliminister Nina Fellman (S) beställt.
Kansliministern har beslutat att upphandla en utredning som ska ta fram tre alternativ för en ny åländsk kommunstruktur.

– Jag är jättenöjd. Det är väldigt tydligt att utredningen ska resultera i tre rangordnade förslag för vad som är en optimal, förändrad kommunstruktur på Åland.

Det listas flera kriterier som ska beaktas i de nya kommunstrukturförslagen, bland annat att skärgårdens särskilda behov ska beaktas.

Också den nuvarande kommunstrukturen ska analyseras ur flera perspektiv. När de tre rangordnade alternativen tagits fram ska de jämföras med den nuvarande kommunstrukturen.

Utredningen ska också innehålla förklarande scenarion för vad de tre rangordnade alternativen till sammanslagning innebär på fem, femton och 25 års sikt.

Ålands statistik- och utredningsbyrå ska också göra en undersökning om vad ålänningarna tycker. Den ska enligt upphandlingen genomföras under hösten 2016 och göras i enkätform.

Den som vinner upphandlingen ska också ta fram en ny grund till en ny kommunallag och kommunindelningsförslag.

– På det här sättet får vi svar på frågor som politiker, tjänstemän och medborgare har, säger Fellman.

Upphandlingen är värd 180 000 euro och anbuden ska vara inlämnade den 26 februari.
Annica Lindström