DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tre får avlivades efter hundattack

Under helgen rev en hund tre får i Vestansunda. Fåren avlivades på grund av sina skador.

– Det är jättetråkigt när sådant här händer, säger fårbonden Dick Gustafsson.
Ägaren till hunden ringde själv upp Gustafsson och berättade om olyckan.

– Det är jätteskönt att han tog kontakt. Tidigare då det har skett liknande händelser så har ingen hört av sig.

Till Gustafsson uppgav ägaren att hunden slet sig och sedan anföll fåren, det ska alltså inte ha skett i samband med jakt.

– Vi ska reda upp saken sinsemellan och vi är inte på något sätt oense. Det är ju sådant som händer, säger Gustafsson.

I och med att de rivna fåren var avelsdjur är de mer kostsamma att ersätta.

Jaktförvaltare Robin Juslin på landskapsregeringen har svårt att uppskatta hur ofta det sker att hundar river boskap.

– Vi på landskapet får troligen inte alltid höra om då det händer. Men vi har sett att ofta när man först misstänker att det är ett lodjur som rivit djuret, så kan man efter noggrannare undersökning sluta sig till att det är fråga om hund.

Juslin säger att de oftast är fråga om dålig hundhållning.

– Det är alltid hundägarnas ansvar. Det gäller också generellt, inte bara för jakthundar. De flesta hundar har ett jaktintresse, säger han.