DELA
Foto: Stefan Öhberg

Tre eller sju kommuner?

Vilka fördelar och nackdelar skulle ett Åland med tre kommuner ha och vilka med sju?

Det var utgångspunkten i gårdagens workshop om kommunreformen.
I går samlades kommunerna till en sista diskussion om det framtida antalet kommuner på Åland. Underlaget var två förslag om tre respektive sju kommuner som konsultföretaget PwC tagit fram.

– Vår avsikt först var att bara ha ett förslag till den här workshopen. Men då vi jämkade åsikterna från de två tidigare insåg vi att det måste bli två, säger projektledare Oskar Lannerhjelm. från PwC.

Representanter för kommunerna har under tidigare workshopar diskuterat alternativet fyra kommuner och Åland som en enda kommun. I går fick de uppgiften att ta ställning till antingen tre eller sju och motivera sina synpunkter skriftligt.

– De två förslagen representerar de två huvuduppfattningar som vi har kunnat se i alla perspektiv under hela den tid arbetet har pågått. Den ena handlar om att en större enhet erbjuder bättre rättsäkerhet medan den andra anser att demokratin fungerar bättre med småskalighet och närhet.

Lannerhjelm kunde på kvällen inte säga vilket av alternativen som upplevdes som mest attraktivt av de kommunala företrädarna. Han kan i det här skedet inte heller säga om konsultföretagets tredje och sista officiella förslag kommer att bli tre eller sju kommuner eller något helt annat.

Det förslaget lämnas inom oktober. Efter det utarbetar PwC en rangordning mellan de tre alternativen som presenteras i samband med slutrapporten i februari.