DELA
Foto: Sjöbevakningen

Tre döms för Fjärdvägens oljeläcka

Dagsböter blir straffet för tre män som i våras åtalades efter att Lillgaardfartyget Fjärdvägen läckt olja.
Grunden för åtalet var att färjtrafiken fortsatte efter att läckan upptäcktes. Åtminstone 154 liter olja läckte ut via fartygets bogpropeller hösten 2015.

De åtalade bad om strafflindring bland annat med hänvisning till att man vidtagit åtgärder för att stoppa oljeläckan när den upptäcktes. Först trodde man att utsläppen kom från oljedriven utrustning som användes för arbeten vid en kaj där fartyget låg.

Tingsrätten konstaterar att åtgärderna efter att felet upptäcktes inte var ”särdeles effektiva”:

– Man har använts sig av tätningspasta, bytt oljetyp och diskuterat en minimerad användning av bogpropellern, vilket dock inte var nog.

Men rätten beaktar att man försökt minimera utsläppen och lindrar straffen till den delen.

De två befälhavarna framförde att rederiets manual var otydlig beträffande befälhavarens skyldighet att anmäla ringa utsläpp till myndigheter. Tingsrättens svar blev det inte är någon grund för strafflindring. Befälhavarna har haft en skyldighet att känna till lagstiftningen.

Bolagets vd döms för brott mot lagen om bekämpande av oljeskador. Straffet blir 25 dagsböter på totalt 1 550 euro.

De två befälhavarna döms för brott mot lagen om bekämpande av oljeskador och miljöskyddsförseelse i sjöfart. Båda får 35 dagsböter på totalt 1 960 respektive 2 520 euro.