DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>MAKTSTRUKTUR Skolan är ett mäktigt verktyg för förändring, om man har vett att använda det. Det har Övernäs skola inte mäktat med.

Tre bygger Övernäs skola

Det blir Ålands bygg, Harrys el och VVS Kylcenter som tar hand om om- och tillbyggnaden av Övernäs skola i Mariehamn.

Krister Norrgrann (Lib), ordförande för byggnadskommittén, meddelar att kommittén har beslutat inleda kontraktsförhandlingar med de tre företagen och att mer information ges då kontrakten är undertecknade.