DELA

Tre bygger Övernäs skola

Det blir Ålands bygg, Harrys el och VVS Kylcenter som tar hand om om- och tillbyggnaden av Övernäs skola i Mariehamn.

Krister Norrgrann (Lib), ordförande för byggnadskommittén, meddelar att kommittén har beslutat inleda kontraktsförhandlingar med de tre företagen och att mer information ges då kontrakten är undertecknade.