DELA
Foto: Erkki Santamala

Tre anställda utan giltig legitimation

Tre ÅHS-anställda har tillfälligt fått andra arbetsuppgifter inom organisationen efter att en genomgång visat att de saknar finländsk legitimation.
Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården måste de flesta av dem som jobbar inom vården på Åland ha legitimation från tillstånds- och tillsynsverket Valvira.

Efter att en genomgång av legitimationerna gjorts på ÅHS har tre personer tillfälligt lyfts bort från sina ordinarie arbetsuppgifter eftersom de inte har pappren i ordning.

– Vid nyanställningar kontrollerar vi alltid att legitimation finns. Nu har vi gått igenom även gamla legitimationer för att vara säkra på att allt är i sin ordning. Det har varit lite olika kutym genom åren, förklarar vårdchef Sirpa Mankinen.

Det visade sig alltså att tre vårdanställda saknade finländsk legitimation. Orsakerna är många – missförstånd har förekommit och anställda från Sverige kan ha missat att det inte räcker med svensk legitimation.

Eget ansvar

– Det är alltid arbetstagarens ansvar att se till att man har legitimation. Arbetsgivarens ansvar är att kontrollera att den finns.

Läkarnas legitimationer kontrollerades för en tid sedan. Den här gången var det vårdpersonalen som fick sina tillstånd granskade.

Hur länge tar det att få legitimation?

– Det beror på Valvira, säger Sirpa Mankinen.

Hon betonar att alla anställningar är kontrollerade i dagsläget och att ÅHS har inte någon anställd som jobbar utan legitimation med uppgifter som kräver det.