DELA
Foto: Jonas Edsvik

Transmar kör avfall i Mise-kommunerna

Transmar Ab sköter transporterna av avfall i fyrfackskärl i Misekommunerna också framöver.

Bolagets anbud var billigast.
Kommunförbundet Ålands Miljöservice, Mise, valde entreprenör på det senaste styrelsemötet. Upphandlingen gällde avfallshämtning i fyrfackskärl och transport till Mises omlastningsstation i Jomala Ödanböle för fem år framåt.

Fem anbud lämnades in inom utsatt tid. Tre av anbuden förkastades eftersom bolagen inte lämnat in fullständiga anbudshandlingar. I alla tre anbud saknades USB-minnen som var ett så kallat skall-krav i förfrågningsunderlaget.

Valet stod mellan Miro Transport Ab och Transmar Ab. Transmars bud var lägre och bolagets anbud på 772 620 antogs. Momsen är inte inräknad i summan. Avtalet ska undertecknas i slutet av mars,

Ålands Renhållnings Ab, som i dag sköter hämtning i fyrfackskärl och transport i Mise-kommunerna Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland, fusionerades med moderbolaget Transmar från och med 1 februari. Renhållningens logotyp kommer fortsättningsvis att finnas på avfallsfordonen.