DELA

Träningsfartyg har öppet hus ikväll

Världens äldsta segelträningsfartyg Georg Stage kommer till Mariehamn idag lördag. Under kvällen har man öppet hus.

Fartyget kommer att vara förtöjt i Västra hamnen kaj 1-2, samma kaj som de internationella kryssningsfartygen går till. Ankomsttid är 8 på morgonen och avgångstid 22 på kvällen.

Fartyget kommer att arrangera ett så kallat ”Open ship” under kvällen mellan 18-20.

”Det betyder att man får gå ombord på fartyget och bekanta sig med det. Man går in via terminalen och så finns det trappa och hiss ner till kajen”, skriver Helena Jansson från Mariehamns Hamn i ett pressmeddelande.

Georg Stage är världens äldsta civilträningsfartyg. Den byggdes 1934 och har sedan dess varit en plats för maritim utbildning. Ombord utbildas över 120 studerande på två stycken 20 veckors seglatser varje år. Fartyget seglar mestadels i norra Europa och Skandinavien. Många av de studerande tar sedan jobb på varierande rederier.