DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>VANN TILL SLUT Nu är det slutgiltigt fastställt att den hjärnskada mannen drabbats av härrör från tre trafikolyckor och Ömsens skadeståndsskyldighet är därför fastställd. Högsta domstolen gav inget besvärstillstånd till Ömsen som överklagade hovrättens beslut i februari i år. Bilden togs när Nya Åland intervjuade mannen i januari i år.

Trafikskadad vann sin sista strid mot Ömsen

Högsta domstolen säger nej till Ömsens begäran om besvärstillstånd i ett utdraget trafikskadeärende där både tingsrätten och hovrätten har dömt till den skadade mannens fördel.

Det betyder att mannen slutgiltigt har fått rätt.
Två justitieråd vid högsta domstolen avgjorde ärendet den 29 september. Eftersom Ömsen inte beviljas besvärstillstånd är den juridiska striden om orsakssambandet mellan de tre trafikolyckor som mannen var med om och de skador han fått slutgiltigt avgjord.

Hovrättens dom från januari i år gäller och Ömsen är därmed skyldig att ersätta mannen, som i dag är 33 år, för vård och inkomstbortfall eftersom han inte har kunnat jobba eller studera efter olyckorna.

Ömsens dåvarande jurist Dan-Erik Woivalin förklarade beslutet att begära prövningstillstånd i högsta domstolen i februari i år med att det finns drag som är prejudicerande i hovrättens dom. Vad det betydde i praktiken ville han inte yppa.

Juristen Bert Häggblom, som företrätt den trafikskadade mannen, väntar nu på att Ömsen kommer med ett bud om vilken nivå man anser att ersättningen ska ligga på.

– Om min huvudman anser att beloppet är för lågt blir det troligen en ny process. Men jag hoppas på en dialog med försäkringsbolaget, säger han.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!