DELA
Foto: Stefan Öhberg

Många har försäkrat sina lätta elfordon

Efter att den nya trafikförsäkringslagen trädde i kraft har många försäkrat sina elfordon.