DELA
Foto: Sjöbevakningen<07_Bildrubrik>HYDRAULOLJA I början av förra veckan upptäcktes oljan som läckte från Fjärdvägens bogpropeller. Nu ska Trafi genomföra en säkerhetsauditering av rederiet.

Trafi inspekterar Lillgaard

Trafiksäkerhetsverket Trafi gör en extra säkerhetsauditering av rederi Ab Lillgaard.

Orsaken är det läckage av olja från ms Fjärdvägen som Nyan berättade om i början av veckan.
I början av förra veckan upptäckte de anställda vid Ålands sjöbevakningsstation vid en inspektion i Långnäs hamn ett oljeläckage från Fjärdvägen.

Vid närmare undersökning visade det sig vara hydraulolja från bogpropellern som läckte och incidenten utreds nu av Västra Finlands sjöbevakningsstation som misstänkt miljöförstöring.

Sjöbevakarna tog prover i vattnet och på fartyget och när dessa är färdiganalyserade, och man fått en uppfattning om omfattningen på läckaget, tar förundersökningsledare Rasmus Friman ställning till om han öppnar en förundersökning i ärendet eller inte.

Trafiksäkerhetsverket Trafi har dock oberoende av brottsutredningens utgång beslutat att utföra en extra säkerhetsauditering av rederiet Ab Lillgaard.

– Fokus ligger på kommunikation och rapportering som följd av utsläppet och uppenbar brist i bland annat rapportering, förklarar Jan-Christian Welander, vid Trafi.

Trafis misstanke är att oljeläckaget pågått under en tid, då personalen ombord ska ha fyllt på olja i bogpropellern – ett system ska vara slutet och således inte behöva fyllas på.

– Det finns skäl att misstänka att läckaget inte har rapporterats och att korrigerande åtgärd uteblivit.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!