DELA
Foto: Jonas Edsvik

Träden får stanna på Sandåsvägen

De 40-åriga lönnarna på Sandåsvägen lämnas orörda. Det meddelar stadens tekniske chef Håkan Lindén efter att oroliga boende i området hört av sig till Nyan.

– De är skyddade i stadsplanen, säger han.

Sandåsvägen i Mariehamn genomgår just nu en omfattande ombyggnad. Gatan ska få parkeringsplatser på båda sidor av vägen vilket kräver uppgrävning ända fram till tomtgränsen och oroade boende har undrat över om det innebär att även träden, ett antal 40-åriga lönnar, längs vägen ska tas bort.

Men tekniske chefen Håkan Lindén kommer med lugnande besked.

– Träden är skyddade i stadsplanen och kommer inte att tas bort. Inte heller häckarna längs med husen påverkas. Men efter önskemål från fastighetsägaren har vi planerat för parkeringsplatser på båda sidorna av gatan och det kräver extra utrymme.

Förutom ytterligare parkeringsplatser ska nya dagvattenbrunnar som leder bort regnvattnet sättas in. En del av gräsanläggningarna försvinner tillfälligt under byggtiden.

– Gräsytorna kan bli lite begränsade på grund av att mer utrymme behövs för parkeringsplatserna, säger Håkan Lindén.

Läs mer i fredagens Nya Åland!