DELA

Träd tas ner i Jomala på onsdag

Onsdagen den 7 december påbörjas fällning av träd i Jomala kyrkallé på Godbyvägen mellan Klockargatan och St. Olofsväg. Landskapet uppmanar alla trafikanter att välja en annan väg.

Arbetet med att avlägsna träden i kyrkallén beräknas ta två till tre dagar i anspråk.

”Tidpunkten kan komma att ändras om det råder ogynnsamma väderleksförhållanden, såsom kraftig vind eller snöfall”, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

Arbetet innebär att framkomligheten på vägen är begränsad under tiden nedtagningen av träden pågår. Trafikanter uppmanas att om möjligt välja en annan rutt dessa dagar.

Bakgrunden till trädfällningen är att vägnätsbyrån våren 2021 beställde en arboristundersökning av träden- Totalt undersöktes 150 träd. Undersökningen visade på att 49 träd inom vägområdet behövde tas ner inom ett år. Träden är skyddade enligt kommunens delgeneralplan och landskapsregeringen behövde tillstånd från kommunen för att ta ner träde, vilket man fick i mars i år. Tillståndet var avhängigt på att en återplanteringsplan skulle lämnas in för godkännande innan avverkningen påbörjas. Återplanteringsplanen godkändes den 11 oktober i år.