DELA
Foto: Rasmus Olin

Torvalds rasar mot jaktförbud

Nils Torvalds (SFP) rasar mot EU-kommissionens besked till riket att stoppa ejderjakten.

– Slutsatsen att jakten är orsaken till minskningen av stammen är orättvis, skriver Torvalds i ett brev till kommissionen.
Orsaken till EU-kommissionens krav på förbud är att ejderstammen har minskat kraftigt. I ett brev till ansvarig kommissionär Karmenu Vella skickar Torvalds en tydlig signal att man måste ta ett helhetsgrepp på frågan innan man går vidare.

Han konstaterar i sitt brev att orsakerna är flera till att ejderstammen minskar. Den ökande populationen av havsörnar och att salthalten i Östersjön stiger vilket påverkar musslorna som är ejderns huvudföda är bidragande orsaker till att ejderstammen minskar, enligt honom.

Han påpekar också att jägarna även utför viltvård.

– Skärgårdsbornas livsstil är redan hotad, vi skulle göra ett misstag om vi agerade på ett sätt som gjorde den livsstilen ännu svårare att genomföra, skriver Torvalds i brevet.

 

 

1 KOMMENTAR

Comments are closed.