DELA
Foto: <07_Bildrubrik>ÖKAR KRAFTIGT Enligt statistiken finns det över 20 000 häckande skarvpar i Finland.

Torvalds frågar om skarven

Anser kommissionen att det finns möjligheter att se över fågeldirektivets förordning om skarven?

Det frågade europarlamentariker Nils Torvalds av EU-kommissionen i Bryssel i går.
Anledningen till att Torvalds ställer frågan är den explosiva ökningen av skarv under de senaste årtiondena. I fjol växte populationen över 20 000 häckande par i Finland, enligt statistik från Finlands miljöcentral.

I dag skyddas skarven av EU:s fågeldirektiv. En del medlemsländer har ändå inför undantag som skyddsjakt under särskilda omständigheter.

Just nu utför kommissionen ett så kallat REFIT-program, som står för “Regulatory Fitness and Performance programme” (”Ändamålsenlighetskontroll”). Det innebär att man gör en översikt över olika lagar och direktiv för att effektivera dem, minska deras administrativa börda och kostnader och förtydliga föreskrifterna.

Frågor som europaparlamentariker ställer till kommissionen ska besvaras inom sex veckor.