DELA
Foto: Erkki SantamalaSAMMA VILLKOR Den som vill hyra kioskbyggnaden på Torget i Mariehamn måste förbinda sig att hålla öppet också på vintrarna.

Torgkiosken hyrs ut igen

Torgkiosken, före detta Eat, säljs inte utan hyrs ut.

Beslutet krävde omröstning.
Frågan om torgkioskens framtid var en av punkterna då stadens infrastrukturnämnd sammanträdde i kväll.

Infrastrukturdirektör Kai Söderlunds förslag var att byggnaden skulle säljas och att marken den står på arrenderas ut på 20 år. Han fick bara stöd av Jörgen Pettersson (C) och Tuula Matsson (Lib), de övriga sex i nämnden understödde ordförande Roger Janssons (MSÅ) förslag om uthyrning.

Nämnden röstade också om uthyrningstiden och en majoritet understödde ett avtal på tio år.

Kioskbyggnaden hyrs ut enligt samma villkor som hittills, det vill säga att den som driver verksamheten förbinder sig att hålla öppet också vintertid och att ansvara för de allmänna toaletter som finns där.