DELA
Foto: Jonas Edsvik

Tolkningstvist om rikspengar

Kortrutten kan enligt landskapsregeringen inte finansieras med extra anslag från riket.

– Helt fel, säger lag- och kulturutskottets ordförande Harry Jansson (C).
I en intervju I Nya Åland nyligen sade infrastrukturminister Mika Nordberg (MSÅ) att kortrutten enligt regeringens tolkning inte hör till de oförutsedda engångsutgifter som kan få finansiering av riket via ett extra anslag.

– Helt fel, säger Harry Jansson.

– Ordet oförutsedd förekommer inte i ens i lagtexten. Där står osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget. Det kan ju inte kortrutten, regeringen måste ju ta lån. Det är min åsikt, och då säger jag det i egenskap av lag- och kulturutskottets ordförande, att det är just den här typen av investeringar som vi bör söka extra anslag för.

Det är lagtinget, och helst ett enigt sådant, som formellt ska ansöka om anslagen.

Då Nya Åland kollar upp lagtexten och diskuterar med sakkunniga visar det sig att Jansson har rätt: Åland kunde ansöka om anslag. Det är också inom infrastruktursektorn som riket tidigare gett pengar, för de stora elkablarna västerut och österut och för turbiner i Tingsbacka.

– Vi anser att de projekten inte kan jämföras med kortrutten, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

– Åland tjänade inte på dem. Kortrutten kommer däremot att leda till att vi tjänar in de satsade pengarna och därför är vår tolkning att vi löper stor risk för att få ett nej från Helsingfors.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!