DELA

Toivonen vill tänka tvärtom

Stephan Toivonen (ÅD) konstaterade i sitt anförande i lagtinges budgetdebatt i går att reformen ”Lika lön för lika arbete” beräknas kosta tre miljoner euro i lönejusteringar.

– Men om man i stället sänker de höga lönerna så sparar man tre miljoner men får ändå lika lön för lika arbete. Skillnaden är sex miljoner.

– Förslaget att sänka lönerna är näst intill ohederligt, replikerade Ingrid Johansson (Lib).

Toivonen tycker också det är lika oansvarigt att inte anpassa kostnaderna i budgeten efter inkomsterna som det är att öka antalet flyktingar till Åland. (tt-s)