DELA
Foto: Stefan Öhberg

Toivonen får sjukledigt – men utan lön

Stephan Toivonen, lagtingsledamot för Åländsk demokrati, har officiellt beviljats befrielse från sitt uppdrag till den 12 april nästa år. Det skedde genom ett beslut i lagtinget.
Ingrid Zetterman (Lib) vill dock ha en principdiskussion om hur lagtinget ska agera i liknande fall.