DELA
Foto: Jonas Edsvik

Töftöfärjans isproblem åtgärdade

Töftöfärjan kör nu enligt tidtabell igen efter förmiddagens problem som orsakades av islossningen.
Under förmiddagen körde Töftöfärjan färre turer än normalt. Då räknade man med att problemen skulle kvarstå till en bra bit in på eftermiddagen men problemen kunde lösas före det.