DELA
Foto: Jonas EdsvikWille Valve

Tobakslagen revideras – förbud mot e-cigaretter

E-cigaretter ska inte få säljas på Åland. Det fastslår social-och hälsovårdsminister Wille Valve som beskriver e-cigaretter som inkörsport till annan tobak.

E-cigaretter är tobaksbranschens sätt att kringå restriktioner kring cigaretter och locka fler unga in i tobaksberoende.

Det menar landskapsregeringen som därför planerar att införa ett förbud mot e-cigaretter när tobakslagen revideras.

E-cigaretten är en batteridriven apparat som innehåller nikotin, smakämnen och e-vätska. Vätskan består av propylenglykolen eller glycerolen och när apparaten är igång förångas vätskan som omvandlas till en luktfri gas.

E-cigaretten är populär eftersom den inte omfattas av rökförbudet på till exempel krogar. Apparaten är kontroversiell eftersom den av vissa anses vara ett verktyg för att kunna trappa ner eller sluta röka vanliga cigaretter. Landskapsregeringen går dock på kritikernas linje och förbjuder försäljning av e-cigaretter på Åland och antar därmed en liknande lag som den som gäller i riket.

– Vi anser att försäljningen av e-cigaretter är onödig, säger social- och hälsovårdsminister Wille Valve.