DELA

”Tobaksförslaget helt oacceptabelt”

En utredning för att skapa ett tobaksfritt Finland föreslår en kraftig begränsning av mängden tobaksprodukter som kan tas in i Finland skattefritt från utanför EU.

Det inkluderar försäljningen av tobaksprodukter ombord på fartyg som trafikerar Åland. Nu varnar Mats Löfström för konsekvenserna.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström skräder inte orden.
– Förslaget är oerhört anmärkningsvärt eftersom det i praktiken till en betydande del drar undan mattan på Ålands skatteundantag. Det är ett helt oacceptabelt förslag. Arbetsgruppen verkar inte överhuvudtaget ha reflekterat över förslagets konsekvenser. Det skulle slå mycket hårt mot kommunikationerna mellan Åland och Finland, samt också öka kostnaderna för Finlands utrikeshandel, säger han i ett pressmeddelande.

Eftersom Åland står utanför EU:s skatteunion, vilket möjliggör taxfree-trafiken, skulle mängden tobaksprodukter som man får köpa på färjor som går via Åland minska drastiskt.

Enligt förslaget skulle den tillåtna mängden för snusimport sjunka till 100 gram snus per dag. Enligt dagens storlek på snusdosorna betyder det två dosor lössnus. I dag får man föra in ett kilo snus per dag för eget bruk.

För cigaretter vill man begränsa importen till två paket, eller 40 cigaretter. I dag är det tillåtet att hämta tio paket eller 200 cigaretter.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!