DELA
Foto: PRIVAT<07_Bildrubrik>RENSGALLRET Här hamnar mycket plast och diverse sopor.

Toalettstolen är ingen soptunna

Lotsbroverket larmar om tonvis med skräp som inte hör hemma i avloppsvattnet.

Nu satsar man på upplysning.
Personalen på Lotsbroverket har tröttnat på att det årligen kommer drygt 30 ton sopor med avloppsvattnet som täpper till rör och ledningar. Det är både konkret skräp men också osynliga ämnen som är direkt skadliga för vårt hav och vår miljö.

I reningsverkets filter kan man hitta allt från matrester till papper och plast.

– Är det så man anser att toalettstolen fungerar bra som soptunna, frågar sig Lotsbroverket nu.

– Man går ut med soppåsen till soptunnan eller så far man iväg och lämnar på återvinningsstationen, det är vardagliga rutiner som de flesta köper, eller?

Allt som är farligt syns inte.

– Störst är problemet med de minsta partiklarna. De smiter enklast igenom reningsverken och uppfattas som föda av de minsta djuren som plankton och bottenlevande musslor. När de äts av större djur som exempelvis fåglar vandrar plasten upp i näringskedjan.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!