DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>EKAR TOMT Tekniska verkens stora kontorshus ekarännu tommare om mariehamns Elnät - och kanske också andra - flyttar till Mariepark.

Tittar flera stadsbolag på flytt till Mariepark?

Aktiebolaget Mariehamns Elnät vill köpa Mariepark-huset av ägaren Dennis Jansson.

Men finns det en större plan för det stora huset och har det följder för tekniska verkens kontorshus?
Mariehamns Elnäts vd Per Eriksson deltog i stadsstyrelsens möte förra veckan för att informera om aktiebolagets intresse för att köpa Mariepark-huset av Dennis Janssons bolag. Staden äger marken som huset står på.

Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) konstaterar att det i så fall blir en fråga för stadsfullmäktige. Dessutom måste också en stadsplaneändring göras för att bolaget ska kunna förvärva huset och då går ärendet per automatik till fullmäktige.

– Mariehamns Elnäts avsikt är att köpa huset och därför förbereder man det genom att informera oss. Den bedömning vi nu måste göra är om det är bra för koncernen som helhet.

Stadsstyrelsens ledamöter ska ta ärendet till sina grupper i stadsfullmäktige och diskutera.

– Förhoppningsvis ska vi kunna ge ett svar före bolagsstämman i slutet av maj, säger Petri Carlsson.

Enligt Per Eriksson pågår förhandlingar med Marieparks ägare och därför vill han inte säga mera om köpintresset i det här skedet.

Läs mer i dagens Nya Åland!

1 KOMMENTAR

Comments are closed.