DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>FÅR RIVA Jancor Åland Ab som äger Bastö stugby i Finström får riva tio stugor på området i väntan på att den nya detaljplanen ska träda i kraft.

Tio uthyrningsstugor rivs i Bastö

Jancor Åland Ab, ägare till Bastö hotell och stugby, vill riva tio uthyrningsstugor på området i väntan på att den ändrade detaljplanen ska träda i kraft.
Rivningen är en del i arbetet med den ändrade detaljplan för området som bolaget nu arbetar med. Tills den har trätt i kraft råder förbud mot att vidta åtgärder som förändrar landskapsbilden och byggförbud för nya hus på området men rivning och tillbyggnader godkänns.

Tidigare i år avgjorde Ålands förvaltningsdomstol det besvär som Jancor lämnat in mot byggnadsnämnden beslut att en ny detaljplan behövdes för de sprängnings- och grävjobb som gjorts på området för vatten-och avloppsledningar. Jancor ansåg att ingen ny detaljplan behövde göras eftersom rören drogs i befintliga vägar.

Domstolen konstaterade att den detaljplan som finns saknar vägar och att det som finns är stigar som inte ger bolaget rätt att vidta åtgärder. På den punkten förkastades Jancors överklagande.

Kommunstyrelsen och fullmäktige har godkänt Jancors förslag till målsättningar med den ändrade detaljplanen.

Planeringen sker tillsammans med övriga markägare och för fastigheten Bastö hotell och stugby gäller att området planeras som fritidsby där åretruntbruk är möjligt, stugorna får i medeltal ha en våningsyta på högst 60 kvadratmeter, antalet stugor får vara högst 35 och byggnadernas höjd får inte överstiga sex meter.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!