DELA
Foto: Oliver Nyholm<07_Bildrubrik>ÖVERFLÖD Sanktionerna mot Ryssland har gjort att den europeiska mjölkmarkanden snedvridits då det finns för mycket mjölk.

Tio mjölkbönder ska leverera åt Arla

Arla Finland påbörjar samarbete med drygt tio åländska mjölkproducenter i augusti. Det meddelade man i ett pressmeddelande igår kväll.
De berörda gårdarna har varit i kontakt med Arla redan för ett år sedan.

– Vi Vi kom igång på producenternas önskan. Ålands mjölkproduktion har vuxit de senaste åren med tio procent i året, säger Arlas mjölkanskaffningsdirektör Sami Kilpeläinen.

Tanken är att man ska börja mjölkleveranserna med en mängd som motsvarar en mjölkbil. Kilpeläinen säger att Arla Finlands pris är konkurrenkrafttigt och att man på så vis kan skydda den fortsatta mjölkproduktionen på Åland.

– Vi har kapacitet att ta emot flera producenter, säger Kilpeläinen.

ÅCA utreder möjligheter till aktiebolag

Samtidigt utreder Ålands centralandelslag möjligheterna att ombilda andelslaget till aktiebolag. En ombildning skulle kunna lösa några problem, bland annat genom att föra in mer kapital

– För ägarna skulle aktier avspegla marknadsvärdet betydligt bättre än vad andelarna gör, och således vara en tillgång i balansräkningen. Samtidigt kunde ÅCA ha möjligheten att få in mer kapital och bredda ägandebasen. Idag måste man ju vara mjölkleverantör för att få vara medlem och det är inte så värst många som är det.

Men Sundblom ser också risker med att sälja ut andelar av företaget.

– Nackdelen kunde vara att aktierna köps upp av intressenter som har andra strategiska målsättningar än vad vi mjölkbönder har. Risken finns att aktierna skulle tillfalla placerare med kortsiktiga mål som i längden skulle vara negativa för oss som producenter. (hh)