DELA

Domstol förkastar nämndens beslut

Byggnadstekniska nämnden i Sund borde ha gjort en mer omfattande prövning och hört grannarna innan de gav Ålandskomposten bygglov. Det slår Ålands förvaltningsdomstol fast.

I september gav Sunds byggnadstekniska nämnd bygglov till Ålandskomposten Ab för att bygga en drygt 200 kvadratmeter stor komposthall. Sju av grannarna, som inte hade hörts i beslutsprocessen, valde att överklaga nämndens beslut till Ålands förvaltningsdomstol.

Ålands förvaltningsdomstol upphäver nämndes beslut och återförvisar ärendet för ny behandling.