DELA
Foto: Fredrik Sonck

Tingsrätten förkastar klagan om kräftburar

En medlem i Strömsviks fiskelag anklagar fiskelaget för att kränka hans fiskerätt.

Nu förkastar tingsrätten medlemmens klagomål.
Tvisten gäller antalet kräftburar som får läggas ut samtidigt och uppstod mellan Strömsviks fiskelag i Finström och en av medlemmarna i fiskelaget. Medlemmen anser att reglerna är för hårda och att kräftstammens fortbestånd är tryggat genom de begränsningar som fiskelagen stipulerar, medan fiskelaget hävdar att reglerna är nödvändiga för kräftans fortbestånd.

Medlemmen hade yrkat på att fiskelagets stämmobeslut om begränsningar i kräftfisket skulle upphävas.

I fiskelagets område i Markusbölefjärden är vattenarealen 65 hektar. Vid en av fiskelagets årsstämmor beslutade man att begränsa medlemmens fiske till 15 burar vid fyra tillfällen, vilket medlemmen hävdar att kränker hans fiskerätt.

Han menar också att beslutet strider mot landskapslagen om fiske och att fiskelaget därmed överskrider sina befogenheter.

Tingsrätten anser att årsstämmans beslut har varit nödvändigt för att säkra kräftstammens fortbestånd och att det inte strider mot fiskelagen.

Medlemmen hade yrkat på att fiskelaget skulle betala hans rättegångskostnader på 16 498 euro, istället döms han betala fiskelagets kostnader på 4 800 euro.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!